Milky design
Image default
Bedrijven

Wat houdt een burgerpanel in?

 Een burgerpanel is een groep burgers/ inwoners van een gemeente waarvan de mening wordt gevraagd over verschillende besluitvormingen in de gemeente. De gemeente kan zelf bepalen in hoe verre de invloed van de burgers zal zijn en hoe vaak zij om advies worden gevraagd. Uit de praktijk blijkt dat wanneer een gemeente meer open is voor ideeën van haar burgers, des te groter het samenhorigheidsgevoel wordt en er daardoor een groter draagvlak wordt gecreëerd.

Burgerpanels zijn er tegenwoordig in vrijwel elke gemeente. De manier waarop inwoners naar hun mening gevraagd wordt, verschilt ook per gemeente. Zo kiest de ene gemeente ervoor om per post vragenlijsten te sturen en peilingen te houden. Vaak kun je jezelf aanmelden voor een burgerpanel of de wijk waarin je woont wordt gevraagd om vragen te beantwoorden met betrekking tot die specifieke wijk. Een andere manier zijn digitale burgerpanels. Vooral in deze tijd waarin de meeste mensen wel een computer of smartphone hebben is dit ideaal. Via de mail of de sociale media wordt je uitgenodigd om mee te doen aan een burgerpanel. Een paar keer per jaar kun je dan je mening geven via een peiling of enquête of belangrijke thema’s in jouw gemeente.

 

 

Vooruitstrevend

Een gemeente die haar inwoners om haar mening vraagt, heeft altijd een stap voor op gemeentes die alles zelf beslissen. Ten eerste is dit meer democratischer. Een krachtige gemeente komt tot stand vanwege haar zelfbewuste en initiatief nemende burgers en de onderlinge samenwerking tussen deze twee partijen. Oftewel een overheid van de mensen, door de mensen en voor de mensen. Dit zijn de pilaren van een democratisch gekozen overheid.

Tegenwoordig zie je ook burgerpanels op landelijk niveau vaker voorkomen. Deze worden meestal aangeduid als referendums. Een referendum/ volksraadpleging is het voorleggen van vragen over belangrijke wetgevingskwesties met betrekking tot het hele land.

 

We kunnen een vergelijking maken tussen een land dat haar burgers om haar mening vraagt plus hiermee actief aan de slag gaat en een land waarbij de overheid denkt alles zelf beter te weten. Daarbij zie je dat de burgers van het eerste land vaak veel gelukkiger zijn, de infrastructuur beter en sneller wordt aangepakt en dat er minder onrust in het land speelt.

 

Daarbij blijkt wel dat het hebben van een burgerpanel een vooruitstrevend idee is. Is er in uw gemeente nog geen burgerpanel, probeer dit dan aan te kaarten bij de gemeente en met andere inwoners.

https://www.gemeentepeiler.nl/burgerpanel/