Milky design
Image default
Aanbiedingen

Zo voorkom je een te hoge (grond)waterstand

Heb je last van een hoge waterstand in de grond? Dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk aan te pakken. Een te hoge waterstand kan namelijk voor grote problemen zorgen, zoals verzakking van de grond, schade aan de fundering van je huis, en zelfs wateroverlast. Gelukkig zijn er verschillende manieren om dit probleem op te lossen. In deze blog lees je hoe je een te hoge (grond)waterstand kunt voorkomen, onder andere door een drainageslang van Wildkamp te kopen.

 

1. Begrijp de oorzaak van de hoge waterstand

Om een te hoge (grond)waterstand te voorkomen, is het belangrijk om te begrijpen wat de oorzaak van het probleem is. Dit kan bijvoorbeeld een hoge grondwaterstand zijn, of een slechte afwatering van het terrein. Een deskundige kan de oorzaak achterhalen door een grondwatermeting uit te voeren. Aan de hand van de resultaten kan vervolgens bepaald worden welke maatregelen er nodig zijn.

 

2. Toepassen van drainage

Een van de meest effectieve maatregelen om een te hoge (grond)waterstand te voorkomen is het toepassen van drainage. Drainage is het aanleggen van geperforeerde buizen onder de grond, waardoor het water wordt afgevoerd naar een lagergelegen punt. Dit kan zowel bovengronds als ondergronds gebeuren. Door goed geplaatste drainage kunnen problemen met een hoge waterstand voorkomen worden.

 

3. Regenwaterafvoer verbeteren

Een andere manier om een te hoge (grond)waterstand te voorkomen, is door de regenwaterafvoer te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het aanleggen van dakgoten en regenpijpen, het creëren van afwateringsputten en het aanleggen van infiltratiekratten. Door op deze manier het regenwater goed af te voeren, wordt voorkomen dat het in de grond verdwijnt en zorgt voor een te hoge waterstand.

 

4. Bodemonderzoek

Om te voorkomen dat er een te hoge (grond)waterstand ontstaat, is het belangrijk om bodeminformatie te verzamelen over de ondergrond. Uit deze informatie kan bijvoorbeeld blijken of de grond waterdoorlatend is of juist niet. Een specialist kan dit onderzoek uitvoeren en aanbevelingen doen over hoe je de bodem het beste kunt behandelen om problemen met de waterstand te voorkomen. Je vindt bij Wildkamp niet alleen producten voor een te hoge waterstand, maar ook voor veel andere problemen. Zo kun je er ook een zelfaanzuigende pomp vinden!